interior  I  garden  I  fashion  I  graphic

CREATOR OF BRIGHT IDEAS

new light on design

lux (Latijn, “licht”) de LUX zelfst. nw (m./v.)
1 het beeld dat de geest zich van iets heeft gevormd

lux uitspraak: [lʏks]Lux (Latijn, “licht”) is de SI-afgeleide eenheid van verlichtingssterkte, die de waargenomen intensiteit van licht meet
1 lux is een gen dat betrokken is bij de circadiane ritmen van Arabidopsis thaliana.
2 32 units met lichtgevende en heldere ideeën voor uw volgende project
3 nieuwe ideeën zien het licht

—————–

idee (het/de; o en v; meervoud: ideeën)
1 het beeld dat de geest zich van iets heeft gevormd

idee (het; o; meervoud: ideeën)
1 in de geest gevormde voorstelling; = denkbeeld: hij houdt er rare ideeën op na; geen idee! ik weet het niet
2 mening
3 inval, pln